Copyright

De Nederlandse vertalingen van de uitspraken van de Boeddha op www.suttas.net zijn vertaald uit het Pali door drs. Eduard Reuvers (Dhammajoti) in 2007 and 2008. De vertalingen worden gratis ter beschikking gesteld op www.suttas.net.

Er berust copyright op deze vertalingen: U kunt deze vertalingen alleen (her)publiceren (in digitale of papieren vorm) met de uitdrukkelijke toestemming van de vertaler: Eduard Reuvers.door Dhammajoti - copyright © 2008     |     Installeer het Gentium font